Vitajte na stránke MO MS Nové Zámky

   

Niečo o vzniku Matice slovenskej na Slovensku:

 

    Matica slovenská bola založená 4.augusta 1863 v Martine. Stala sa jedinou národnou kultúrnou inštitúciou v tej dobe. Podporovala rozvoj kultúry, vzdelávania a spoločenkého života.

    6.apríla 1875 nariadením ministra vnútra uhorskej vlády bola Matica slovenská zrušená. Všetok jej majetok bol skonfiškovaný, zbierky umiestnené mimo územia Slovenska.

    Po vzniku ČSR 1918 rozhodnutím vlády obnovila sa 1.januára 1919 aj činnosť Matice slovenskej. Nadviazala sa členskú základňu z prvých rokov existencie.

    Po februári 1948 a s ním spojených zmenách boli zrušené miestne odbory, mali ich nahradiť spoločenské organizácie a čitateľské krúžky.   

    Zákonom SNR 27.apríla 1954 Matica slovenská sa pretvorila Národnú knižnicu.  

    Miestne odbory MS sa opäť obnovovali v demokratizačnom procese 1968, ale postupne zanikli počas normalizácie začiatkom 70. rokov 20.storočia. 

    Záujem o Maticu slovenskú a miestne odbory ožili v súvislosti s demokratickými zmenami po novembri 1989.       

    Miestny odbor MS v Nových Zámkoch začal znova pracovať v januári 1990.